Čas

18.12.2014 00:31

Minutu za minutou, vteřinu za vteřinou

myšlenky, pocity, nálady plynou.


Chaos a hemžení, zmatek a změna,

vzniká a zaniká jak u jezu pěna.


Která z těch myšlenek bez pohybu není

a zůstává bez hnutí, když scéna se mění?


Kde je ta jistota, již stále hledáme,

kde jsou ty záruky, na které čekáme?


Ten balast prchavý, jenž vším se být zdá,

klamně se vydává  za naše Já.


Naslouchej tichu, znovu a zas,

pak najdeš Pravdu, ...


pak  zastavíš  Čas.