K čemu a proč žít, nemáš-li milovat

14.06.2013 11:08

K čemu a proč žít, nemáš-li milovat

Lao -c'

 

Povinnost bez lásky činí člověka mrzutým.

Zodpovědnost bez lásky činí člověka bezohledným.

Spravedlnost bez lásky činí člověka tvrdým.

Pravda bez lásky činí člověka kritickým.

Výchova bez lásky činí člověka rozporuplným.

Chytrost bez lásky činí člověka vychytralým.

Laskavost bez lásky činí člověka pokryteckým.

Pořádek bez lásky činí člověka malicherným.

Znalost věcí bez lásky činí člověka neústupným.

Čest bez lásky činí člověka pyšným.

Moc bez lásky činí člověka násilnickým.

Vlastnictví bez lásky činí člověka lakotným.

Víra v cokoli bez lásky činí člověka fanatickým.

K čemu a proč žít, nemáš-li milovat.