Moudrosti života svámího Šivanandy

07.10.2013 22:30

1. Dostanete tělo

Ať je milujete nebo nenávidíte, bude vaše po celou dobu.

2. Budete dostávat lekce

Jste ve stálé neformální škole zvané život. Každý den budete mít v této škole příležitost učit se. Lekce můžete mít rádi nebo si můžete myslet, že jsou nepodstatné nebo hloupé.

3. Nemůžete chybovat, můžete se jen učit.

Růst je proces zkoušek a omylů. Experimenty, které se nepovedou, jsou stejně důležitou částí tohoto procesu jako ty, které se podaří.

4. Lekce se opakují, dokud se nepoučíte.

Každá lekce vám bude předkládána v různých formách, dokud se ji nenaučíte. Když ji zvládnete, můžete přejít k další lekci.

5. Učení nikdy nekončí.

Každá část života obsahuje lekce. Dokud jste naživu, máte se co učit.

6. Tam není lépe než tady.

Když "tam" se stane "zde", objeví se prostě jiné "tam", které bude zase vypadat lepší než "zde".

7. Ostatní lidé jsou pouze zrcadly vás samých

Na jiné osobě nemůžete milovat nebo nenávidět nic než to, co milujete nebo nenávidíte v sobě.

8. Jen na vás záleží, co uděláte ze svého života

Máte v sobě všechny zdroje a nástroje, které potřebujete. Co s nimi dokážete, záleží jen na vás.

9. Odpovědi máte v sobě.

Všechny odpovědi na otázky, které klade život, jsou ve vás. Stačí se jen dívat, naslouchat a důvěřovat.