William Shakespeare - Sonet č.40

06.12.2013 17:49

Když, lásko, všechnu moji lásku chceš,

co získáváš navíc, než jsi předtím měl?

Tím pravé lásky, lásko nedojdeš -

mou měl jsi dřív, než všechnu vzít sis chtěl.

Když jenom pro lásku mou lásku svádíš,

vinit tě nesmím, že mou užíváš,

vinou však je, když sebe přitom zradíš

a dopřáváš si, k čemu odpor máš.

Loupež ti projde, něžný zloději,

ač ovečku mi vezmeš, jsem  si jist:

vždyť láska ví, že více bodne ji

šleh z lásky nežli čirá nenávist.

 

Zlo skryté v dobrém dojmu, jímž se svedu,

schválnostmi zabij mě, jen nebuď z ledu!