Vítejte u Veru.

 

 

 

N

Mé srdce nechť se podobá oceánu,

do něhož vtéká tisíce řek

a on nikdy nepřeteče.

Má mysl nechť je jako nebe

- nekonečné a jasné, klenoucí se

svobodně nad tímto světem.

Mé bytí nechť je jako strom,

který skýtá každému osvěžující

stín, a odmění se mi šťavnatými plody,

hodím-li po něm kamenem.

Jako strom, jenž nikdy nelpí na tom,

kdo mu prospívá.... a nevyčítá nic

tomu, kdo ho kácí.