Myšlenky moudrých

Nic není.

24.05.2014 19:18
 A je-li přec, pak je to nepoznatelné. A je-li to poznatelné, je to nevyjádřitelné. Autor neznámý

Umberto Eco,... Ďábel

23.05.2014 17:20
Ďábel není vládce hmoty, ďábel je troufalost ducha, víra bez úsměvu, pravda, kterou nikdy nezachvátí pochyby. Ďábel je zamračený, protože ví, kam jde, a jde neustále tam, odkud přišel.  

Umberto Eco, ..O vůli

23.05.2014 17:19
Mezi usilováním o dobré a usilováním o zlé je jen malý krůček, protože v obou případech je třeba napnout vůli, a ta je jen jedna.

William Shakespeare.. O bláznech

08.12.2013 19:47
Blázni, když chcem to, blázni, když to máme, šílíme před tím, při tom, po tom též, vteřinu štěstí dlouze odpykáme, z příslibu blaha bláhová je lež.   To všechno každý ví, však nikdo neví, jak peklu uniknout, když číhá v nebi

Nevěra

08.12.2013 18:48
Nevěra je důsledkem pocitu vlastní nedostatečnosti.   Eva Femi

William Shakespeare - Sonet č.40

06.12.2013 17:49
Když, lásko, všechnu moji lásku chceš, co získáváš navíc, než jsi předtím měl? Tím pravé lásky, lásko nedojdeš - mou měl jsi dřív, než všechnu vzít sis chtěl. Když jenom pro lásku mou lásku svádíš, vinit tě nesmím, že mou užíváš, vinou však je, když sebe přitom zradíš a dopřáváš si, k čemu odpor...

Moudrosti života svámího Šivanandy

07.10.2013 22:30
1. Dostanete tělo Ať je milujete nebo nenávidíte, bude vaše po celou dobu. 2. Budete dostávat lekce Jste ve stálé neformální škole zvané život. Každý den budete mít v této škole příležitost učit se. Lekce můžete mít rádi nebo si můžete myslet, že jsou nepodstatné nebo hloupé. 3. Nemůžete chybovat,...

The Fate

20.06.2013 18:50
The Ordainer controls the fate of souls in accordance with their prarabdhakarma. Whatever is destined not to happen will not happen, try as you may. Whatever is destined to happen will happen, do what you may to prevent it. This is certain. The best course, therefore, is to remain...

Co je důležitější?

20.06.2013 18:49
Co je důležitější? Ukojit tisíc vášní nebo překonat jedinou?   Z filmu Samsara

Kapka vody

19.06.2013 00:42
Jak lze zabránit tomu, aby kapka vody vyschla? Tím, že ji vliješ do moře.   Z filmu Samsára
1 | 2 >>